مشخصات محصولات
نوع محصولکتری و قوری
حجم2.2 لیتر
حجماز 2 تا 2.5 لیتر
ارتفاع12 سانتی متر
قطر17.5 سانتی متر
وزن288 گرم