مشخصات محصولات
نوع کالا کیت بالاکشی
حداکثر قطر طناب 8 میلیمتر
حد مجاز بار 6 کیلو نیوتن
نقطه شکست 16 کیلو نیوتن
طول در حالت بسته 30 سانتیمتر
طول در حالت باز 90 سانتیمتر
بازده 91%
وزن 590 گرم