مشخصات محصولات
نوع کالا اسلینگ
عرض 15 میلی متر
طول 80 سانتی متر
تحمل بار 22 کیلونیوتن
وزن 59 گرم