مشخصات محصولات
نوع محصول چادر دو نفره
ارتفاع چادر 110 سانتی متر
طول چادر 60 + ( 120 فضای داخلی) + 60 سانتی متر
عرض چادر 210 سانتی متر
ابعاد بسته بندی 44 * 12 سانتی متر
وزن 2 کیلوگرم