مشخصات محصولات
نوع کالا اسلینگ
عرض 16 میلیمتر
طول 11 سانتی متر
تحمل بار 22 کیلونیوتن
وزن 12 گرم