مشخصات محصولات
نوع کالا کوئیک دراو
طول اسلینگ 16 سانتی متر
نیروی محور اصلی 25 کیلو نیوتن (کارابین دهانه صاف)
نیروی محور اصلی 24 کیلو نیوتن (کارابین سنجاقی)
نیروی محور فرعی 8 کیلو نیوتن (کارابین دهانه صاف)
نیروی محور فرعی 7 کیلو نیوتن (کارابین سنجاقی)
قدرت دهانه باز 8 کیلو نیوتن (کارابین دهانه صاف)
قدرت دهانه باز 9 کیلو نیوتن (کارابین سنجاقی)
میزان باز شدن دهانه 22 میلیمتر (کارابین دهانه صاف)
میزان باز شدن دهانه 24 میلی متر (کارابین سنجاقی)
وزن 105 گرم